minos

آخرین اخبار در مورد تولید سیگار

سوال از وزیر صمت درباره فعالیت شرکت‌های خارجی چند ملیتی تولید سیگار

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از فرار مالیاتی شرکت‌های تولید سیگار آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره فعالیت این شرکت‌ها و تصاحب 75درصد سهم بازار فروش کشور سوال می‌کنم. اخبار شرکت‌ها؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از پرداخت نکردن مالیات از سوی شرکت های آمریکایی -انگلیسی و ژاپنی تولید کننده سیگار در داخل کشور گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت ...